Bodem-Loket.nl
   Free counter and web stats

Welkom op Bodem-loket.nl


Bodem-loket.nl is het portaal waar u als particulier, makelaar of adviesbureau, bodeminformatie (brandstoftanks, historische activiteiten, bodemonderzoeken, bodemsaneringen, etc.) kunt opvragen van een bepaald adres of perceel in ELKE gemeente van Nederland. Klik op een banner om door te gaan.DINOLoket biedt alleen toegang tot de openbare gegevens in DINO. Alleen abonnementhouders kunnen on line de door hen gewenste data ophalen. Basis Registratie Ondergrond BRO staat voor Basisregistratie Ondergrond. BRO is een van de Geobasisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In de BRO zal naast de registratie Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan BRO toegevoegd. > Lees meer Voor de informatiebijeenkomsten Basisregsitratie Ondergrond in februari en maart 2011 Klik hier Welkom op bodem.info - De website voor uw bodemvragen. Deze website is opgezet om bewoners te informeren over de themaís bodemverontreinigingen en saneringen in Amsterdam. Via de menuís hieronder kunt u antwoorden vinden op bodemvragen en vindt u veel aanvullende informatie. De website is een initiatief van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Al uw bodemvragen Wat is bodemverontreiniging? Wat zijn de risico's ervan? Hoe beoordeel ik bodemkwaliteit? -- Mijn huis en tuin: Waarop letten bij koop van huis? Waarop letten bij (ver)bouw huis? Wat te doen met mijn asbest? Wat te doen als de tuin vervuild is? Hoe moet ik mijn grond afvoeren? Wanneer moet ik saneren? Wie betaalt de sanering? Is na sanering alles schoon? -- In mijn buurt of wijk: Heb ik invloed bij een sanering? Wat als ik vervuiling vermoed? Projecten in de praktijk Beleid en Wetten Onderzoek en sanering Publicaties en Links Over bodem.info Bodeminformatie Op basis van verschillende regels wordt onderzoek naar de bodem(kwaliteit) verricht en worden saneringen uitgevoerd. Deze informatie is op verschillende plaatsen beschikbaar, zoals bij de gemeenten, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de provincie. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie digitaal opvraagbaar te maken. Is er informatie beschikbaar over een locatie?U kunt snel uitvinden of er op een locatie verdachte bodemactiviteiten zijn geweest, of dat er bodemrapporten zijn. Dit kunt u door op het adres, de postcode of op de kaart te zoeken op de landelijke website bodemloket.nl. Historische en actuele informatie in milieuvergunningen Historische informatie over activiteiten van bedrijven is deels beschikbaar bij de gemeenten en deels bij de DCMR. Kijk voor meer informatie over de actuele vergunningen op de pagina Digitale vergunningen onder Wonen en milieu. Hoe u toegang kunt krijgen tot het archief van de DCMR leest u op de pagina Informatiebalie onder Wonen en milieu. Bodemrapporten Rotterdam via InternetEen groot deel van het totale archief van de Rotterdamse bodemgegevens kunt u via internet lezen. Op de kaart van Rotterdam is aangegeven op welke plaatsen bodemonderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd. Via een link op Bodemrapporten Rotterdam kunt u de rapporten en de beoordelingen of beschikkingen van de gemeente Rotterdam ophalen. Rapporten van voor 1996 zijn niet volledig beschikbaar. Verder bevatten de ingescande rapporten geen tekeningen die groter zijn dan A3. Indien u deze tekeningen toch wilt raadplegen of als u het gehele dossier wilt inzien, kunt u een afspraak maken via de Bodemtelefoon, 010 246 81 40. Voor dossiers van voor 2002 moet u rekening houden met extra tijd voor behandeling omdat de rapporten elders zijn opgeslagen. Bodeminformatie overige gemeenten in het Rijnmondgebied Tot 2005 liep landelijk het project 'Bodem in Beeld', bedoeld om per gemeente de totale bodeminformatie in kaart te brengen. In principe was het aan de gemeenten om de wijze van gegevensopslag te kiezen. Sindsdien verzorgt de DCMR het maken en bijhouden van de database voor de gemeenten Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne. Dit gebeurt in het bodeminformatiesysteem Squit-bodem. Dit systeem zal naar verwachting digitaal voor iedereen toegankelijk worden. Voorlopig kan voor gemeentelijke bodeminformatie het beste contact worden gezocht met de betreffende gemeente. Indien u wilt weten of er op een bepaalde locatie bodemonderzoek of bodemsanering heeft plaatsgevonden en de betreffende gemeente kan u niet verder helpen, kunt u bij de DCMR terecht. In verband met de hoeveelheid vragen die wij dagelijks ontvangen, verzoeken wij u daartoe een e-mail te sturen met daarbij duidelijk aangegeven over welke locatie u informatie wilt ontvangen. U kunt ook een fax sturen. De aanvragen worden in ieder geval op vrijdagmiddag behandeld. Aanvragen moeten uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur binnen zijn, anders kan het een week later worden. Het e-mailadres is BodemInfoOnline@dcmr.nl. Het faxnummer is 010 246 82 83. Bodem en bewoners De DCMR Milieudienst Rijnmond voert voor de gemeenten en de provincie taken uit die er vooral op gericht zijn om te zorgen dat er geen gevaar bestaat voor de mensen die er wonen en werken. Er vindt daarnaast toezicht plaats op de huidige activiteiten van de bedrijven om te voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan. Is de bodem geschikt?Om te weten of er verontreiniging in de bodem zit, bekijkt de DCMR de bodemonderzoeken die particulieren en bedrijven indienen bij bouwvergunningen, en die bedrijven indienen bij milieuvergunningen. Als de bodem niet geschikt is voor het gebruik omdat er mogelijk risicoís zijn, dan dient er eerst een bodemsanering te worden uitgevoerd. De kosten voor bodemsanering liggen in principe bij de veroorzaker van de verontreiniging, maar als die niet kan worden aangesproken dan is de eigenaar van het terrein aan zet. Het is dan ook verstandig om na te gaan of de bodem geschikt is voor het gebruik, wanneer u van plan bent een terrein of huis te kopen. InformatieDoor deze taken heeft de DCMR veel informatie over de bodem in de regio. Als er een onderzoek is verricht op een terrein waarover u informatie nodig heeft, dan kunt u deze bij de DCMR komen inzien. U kunt een afspraak maken via de Bodemtelefoon, 010 246 8140 of een email sturen aan BodemInfoOnline@dcmr.nl. Een deel van de informatie is digitaal beschikbaar. Kijk voor meer hierover op de pagina Bodeminformatie. Daarnaast worden met al deze onderzoeken bodemkwaliteitskaarten opgesteld waarmee hergebruik van grond in het gebied makkelijker wordt gemaakt. Met deze website wil de overheid inzicht geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat Bodemloket u zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Mogelijk moet op deze locaties in de toekomst nog bodemonderzoek plaatsvinden als de aard van de activiteit daar aanleiding toe geeft. De bodemsaneringsoperatie wordt aangestuurd door de 12 provincies en door 29 grote gemeenten die dezelfde status als de provincie hebben. Het kan voorkomen dat u een gemeente of provincie treft die haar gegevens nog niet op Bodemloket heeft gezet. In dat geval kunt u voor de gewenste bodeminformatie rechtstreeks met de betreffende provincie of gemeente contact opnemen. Wie bevoegd gezag is in uw omgeving kunt u hier opzoeken. Naast deze overheidsinstanties kan het voorkomen dat andere instanties zoals kleinere gemeenten óók bodeminformatie bezitten. Deze informatie wordt voorlopig niet op deze website getoond. U kunt daarom voor een compleet beeld ook uw gemeente raadplegen. Meer achtergrond-informatie leest u hier. Landmark Nederland is gespecialiseerd in innovatieve digitale informatie die betrekking heeft op Vastgoed. Landmark biedt accurate en actuele informatie aan de hand waarvan - zowel zakelijk als privé - weloverwogen investerings-beslissingen genomen kunnen worden. Landmark Scans, zekerheid op het moment dat u het nodig heeft. Bestel hier snel en eenvoudig uw Landmark rapporten: Inlognaam:Wachtwoord: Nog niet geregistreerd? Registeer hier!Landmark Producten Woonzeker Basisscan Bestaande koopwoningen in hun omgeving en de markt daarvoor. Lees meer Woonzeker Kadasterscan Kadastrale kaart en alle gegevens uit het Kadastraal bericht in één handzaam rapport. Lees meer Woonzeker Marktpositiescan Belangrijke woningkenmerken en woningmarktinformatie overzichtelijk bij elkaar gebracht. Lees meer Woonzeker Omgevingscan De woonomgeving rond een object scherp in beeld. Lees meer Woonzeker Planscan Publiekrechtelijke apecten van een perceel in een helder rapport. Lees meer Woonzeker Milieuscan Milieuaspecten van een perceel en de directe omgeving ervan. Inclusief Milieuverklaring. Lees meer Woonzeker Dossiers Combinaties van Landmark scans met aantrekkelijk pakketvoordeel. Lees meer Met de Landmark Woonzeker Kadasterscan verkrijgt u een zuiver beeld van de onroerende zaak. Wat is onderdeel van het te verkopen object en wat niet? Iedere makelaar weet hoe belangrijk het is dat zeker te weten. Hoort die strook tuin nu bij het huis of niet? Is mijn gesprekspartner de feitelijke eigenaar of niet? Allemaal vragen waarop de Landmark Woonzeker Kadasterscan een trefzeker antwoord geeft. Met de Kadasterscan heeft niet alleen de makelaar, maar ook de taxateur alle kadastrale gegevens en het kadastrale plan direct bij de hand. Lees meer Woonzeker Marktpositiescan Met de Landmark Woonzeker Marktpositiescan een snelle onderbouwing van de waarde. De Landmark Woonzeker Marktpositiescan geeft een overzicht van de prijzen van verkochte woningen en de woningen die te koop staan in de directe omgeving van een object. Met de Woonzeker Marktpositiescan van Landmark krijgen aan- en verkopende makelaars een instrument in handen dat gewicht in de schaal legt bij de onderhandelingen. De verkopende makelaar zal het instrument bovendien krachtig kunnen inzetten bij het verwerven van de opdracht, terwijl de aankopende makelaar de Marktpositiescan al kan inzetten bij iedere aankoopbezichtiging. Voor de taxateur is de Woonzeker Marktpositiescan het ultieme middel om een trefzekere onderbouwing te leveren voor zijn taxatie. Lees meer Woonzeker Omgevingscan Met de Landmark Woonzeker Omgevingscan de omgeving haarscherp in beeld. De Woonzeker Omgevingscan informeert de makelaar en taxateur over de omgeving van bestaande woningen, gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. De informatie uit de Omgevingscan is op veel manieren in te zetten. Zo kan het bijvoorbeeld onderdeel zijn van het aankoopadvies van de aankopende makelaar, die met deze scan zijn mondelinge advies op papier kan onderbouwen. Maar de Woonzeker Omgevingscan is ook in te zetten door de verkopende makelaar - hij haalt er zijn informatie uit voor de presentatie van de woonomgeving. De taxateur kan de Omgevingscan gebruiken bij de onderbouwing van zijn taxatie. Lees meer Woonzeker Basisscan De Landmark Woonzeker Basisscan informeert u over bestaande koopwoningen in hun omgeving en de markt daarvoor. Het rapport is gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. Als basis gebruikt Landmark gegevens van het Kadaster, als waarborg voor een betrouwbare identificatie van het object. Bovendien bevat de Basisscan informatie van bedrijven en overheidsorganisaties, zodat een breder licht wordt geworpen op het object in de omgeving. Lees meer Woonzeker Planscan Met de Landmark Woonzeker Planscan een zuiver beeld van de publiekrechtelijke aspecten van de onroerende zaak. De Landmark Woonzeker Planscan informeert u over publiekrechtelijke beperkingen van bestaande woningen, gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. Met behulp van de informatie kan de makelaar of taxateur doeltreffend de publiekrechtelijke beperkingen van een woning identificeren. Is er sprake van een beschermd monument? Wat zijn de ontwikkelingen in deze buurt op grond van overheidsplannen? Het zijn maar een paar van de vragen die direct beantwoord worden door de Landmark Woonzeker Planscan. Lees meer Woonzeker Milieuscan De Landmark Woonzeker Milieuscan informeert u over de milieuaspecten van een perceel en de directe omgeving ervan. De scan is zoveel mogelijk gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. Als basis gebruikt Landmark gegevens van het Kadaster. Daarnaast gebruikt Landmark openbare data van rijk, provincies en gemeenten, data van bedrijven en data van het publiek toegankelijke internet. De woonzeker Milieuscan wordt geleverd inclusief een milieuverklaring waarin het onafhankelijke adviesbureau CSO een beoordeling geeft over de feiten uit de Landmark Woonzeker Milieuscan. De Milieuverklaring geeft aan of de gegevens aanleiding geven tot nader vervolgonderzoek óf dat de milieuaspecten in orde zijn bevonden. Lees meer Woonzeker dossiers U kunt de Landmark scans als aparte rapporten bestellen. U kunt ook combinaties van rapporten bestellen: de Landmark Woonzeker dossiers I, II, III en IV, ieder met een aantrekkelijk prijsvoordeel. Het Woonzeker Dossier I bestaat uit de Kadasterscan, Omgevingscan, Marktpositiescan, Planscan en Milieuscan. Het Woonzeker Dossier II bestaat uit de Kadasterscan, Omgevingscan, Marktpositiescan en Planscan. Het Woonzeker Dossier III bestaat uit de Kadasterscan, Omgevingscan en Marktpositiescan. Het Woonzeker Dossier IV bestaat uit de Planscan en de Milieuscan. DINOLoket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. DINOLoket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. DINOLoket biedt alleen toegang tot de openbare gegevens in DINO. Alleen abonnementhouders kunnen on line de door hen gewenste data ophalen. Basis Registratie Ondergrond BRO staat voor Basisregistratie Ondergrond. BRO is een van de Geobasisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). In de BRO zal naast de registratie Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan BRO toegevoegd. > Lees meer Voor de informatiebijeenkomsten Basisregsitratie Ondergrond in februari en maart 2011 Klik hier Welkom op bodem.info - De website voor uw bodemvragen. Deze website is opgezet om bewoners te informeren over de themaís bodemverontreinigingen en saneringen in Amsterdam. Via de menuís hieronder kunt u antwoorden vinden op bodemvragen en vindt u veel aanvullende informatie. De website is een initiatief van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Al uw bodemvragen Wat is bodemverontreiniging? Wat zijn de risico's ervan? Hoe beoordeel ik bodemkwaliteit? -- Mijn huis en tuin: Waarop letten bij koop van huis? Waarop letten bij (ver)bouw huis? Wat te doen met mijn asbest? Wat te doen als de tuin vervuild is? Hoe moet ik mijn grond afvoeren? Wanneer moet ik saneren? Wie betaalt de sanering? Is na sanering alles schoon? -- In mijn buurt of wijk: Heb ik invloed bij een sanering? Wat als ik vervuiling vermoed? Projecten in de praktijk Beleid en Wetten Onderzoek en sanering Publicaties en Links Over bodem.info Bodeminformatie Op basis van verschillende regels wordt onderzoek naar de bodem(kwaliteit) verricht en worden saneringen uitgevoerd. Deze informatie is op verschillende plaatsen beschikbaar, zoals bij de gemeenten, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de provincie. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie digitaal opvraagbaar te maken. Is er informatie beschikbaar over een locatie?U kunt snel uitvinden of er op een locatie verdachte bodemactiviteiten zijn geweest, of dat er bodemrapporten zijn. Dit kunt u door op het adres, de postcode of op de kaart te zoeken op de landelijke website bodemloket.nl. Historische en actuele informatie in milieuvergunningen Historische informatie over activiteiten van bedrijven is deels beschikbaar bij de gemeenten en deels bij de DCMR. Kijk voor meer informatie over de actuele vergunningen op de pagina Digitale vergunningen onder Wonen en milieu. Hoe u toegang kunt krijgen tot het archief van de DCMR leest u op de pagina Informatiebalie onder Wonen en milieu. Bodemrapporten Rotterdam via InternetEen groot deel van het totale archief van de Rotterdamse bodemgegevens kunt u via internet lezen. Op de kaart van Rotterdam is aangegeven op welke plaatsen bodemonderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd. Via een link op Bodemrapporten Rotterdam kunt u de rapporten en de beoordelingen of beschikkingen van de gemeente Rotterdam ophalen. Rapporten van voor 1996 zijn niet volledig beschikbaar. Verder bevatten de ingescande rapporten geen tekeningen die groter zijn dan A3. Indien u deze tekeningen toch wilt raadplegen of als u het gehele dossier wilt inzien, kunt u een afspraak maken via de Bodemtelefoon, 010 246 81 40. Voor dossiers van voor 2002 moet u rekening houden met extra tijd voor behandeling omdat de rapporten elders zijn opgeslagen. Bodeminformatie overige gemeenten in het Rijnmondgebied Tot 2005 liep landelijk het project 'Bodem in Beeld', bedoeld om per gemeente de totale bodeminformatie in kaart te brengen. In principe was het aan de gemeenten om de wijze van gegevensopslag te kiezen. Sindsdien verzorgt de DCMR het maken en bijhouden van de database voor de gemeenten Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne. Dit gebeurt in het bodeminformatiesysteem Squit-bodem. Dit systeem zal naar verwachting digitaal voor iedereen toegankelijk worden. Voorlopig kan voor gemeentelijke bodeminformatie het beste contact worden gezocht met de betreffende gemeente. Indien u wilt weten of er op een bepaalde locatie bodemonderzoek of bodemsanering heeft plaatsgevonden en de betreffende gemeente kan u niet verder helpen, kunt u bij de DCMR terecht. In verband met de hoeveelheid vragen die wij dagelijks ontvangen, verzoeken wij u daartoe een e-mail te sturen met daarbij duidelijk aangegeven over welke locatie u informatie wilt ontvangen. U kunt ook een fax sturen. De aanvragen worden in ieder geval op vrijdagmiddag behandeld. Aanvragen moeten uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur binnen zijn, anders kan het een week later worden. Het e-mailadres is BodemInfoOnline@dcmr.nl. Het faxnummer is 010 246 82 83. Bodem en bewoners De DCMR Milieudienst Rijnmond voert voor de gemeenten en de provincie taken uit die er vooral op gericht zijn om te zorgen dat er geen gevaar bestaat voor de mensen die er wonen en werken. Er vindt daarnaast toezicht plaats op de huidige activiteiten van de bedrijven om te voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan. Is de bodem geschikt?Om te weten of er verontreiniging in de bodem zit, bekijkt de DCMR de bodemonderzoeken die particulieren en bedrijven indienen bij bouwvergunningen, en die bedrijven indienen bij milieuvergunningen. Als de bodem niet geschikt is voor het gebruik omdat er mogelijk risicoís zijn, dan dient er eerst een bodemsanering te worden uitgevoerd. De kosten voor bodemsanering liggen in principe bij de veroorzaker van de verontreiniging, maar als die niet kan worden aangesproken dan is de eigenaar van het terrein aan zet. Het is dan ook verstandig om na te gaan of de bodem geschikt is voor het gebruik, wanneer u van plan bent een terrein of huis te kopen. InformatieDoor deze taken heeft de DCMR veel informatie over de bodem in de regio. Als er een onderzoek is verricht op een terrein waarover u informatie nodig heeft, dan kunt u deze bij de DCMR komen inzien. U kunt een afspraak maken via de Bodemtelefoon, 010 246 8140 of een email sturen aan BodemInfoOnline@dcmr.nl. Een deel van de informatie is digitaal beschikbaar. Kijk voor meer hierover op de pagina Bodeminformatie. Daarnaast worden met al deze onderzoeken bodemkwaliteitskaarten opgesteld waarmee hergebruik van grond in het gebied makkelijker wordt gemaakt.
Amos Milieutechniek B.V.
Aquafix Milieu
AquaTerraKuiperBurger (tip)AquaTerra-Geomet BV (tip)Aquatest
Archeologisch Advies RAAP (tip)Arnicon BV
ASES
Bioclear
BMA Milieu BV
BME
Bodem-ID saneringsadvies
C-fase vergunningen
Centraal Bodemk. Bureau (tip)Crux Engineering BV
De Klinker Milieuadviesbureau
De Roever
DHV Ingenieursbureau
DIBEC Adviesbureau
Earth Vision
ECO Reest BV
Econsultancy bv
Enviroplan
ESEP Milieutechniek B.V.
Fugro Nederland (tip)Geoconsult
Geofox-Lexmond
Grond Vitaal
Grondwark
Grontmij
GRS Milieu
HC waterbeheersing
Hofstede CS Bedrijfsadviseurs
Hopman en Peters
I.T. Works
IDDS BV Bodemonderzoek (tip)Infrasoil
INSPEC geo en water
Klijn Bodemonderz. B.V. (tip)Koch Bodemtechniek
Koenders en partners (tip)KWA Bedrijfsadviseurs

Adviseurs/ingenieurs L-Z

Adviesbureau De Meent BV
Adviesbureau van de Poel
Bureau Stedelijke Planning
Landforms
Landslide
Medusa Explorations BV
Moerdijk Bodemsanering
Mosmans grondreiniging
Mug ingenieursbureau
ONRI Raadgevend Ingenieurs
Oranjewoud
Outline Consultancy Past2Present - ArcheoLogic
ReGister Historisch Onderzoek
Royal Haskoning
RPS BCC
Search Ingenieursbureau BV (tip)SGS Environmental Services
Syncera
T&A Survey
Tauw
Tebodin
The Soil Company
UDM adviesbureau BV
URS Netherlands
V&S Milieu Adviseurs b.v.
V.B.P. Holland
Valiterra Vleuten Milieu
VuurTooren
VVMA
Witteveen + Bos
meer adviseurs

Boringen en veldwerk

Eijkelkamp AE Geo-Explorer
HMB Groep
Hoogveld Sonderingen
IJB Geotechniek
Mezutec Drachten BV
MOS Grondmech. lab
Sialtech
VCMI Veldwerk Controle Milieu
Bouten Nederland BV
De Grondwaterspecialist
Vernou Steenbergen

Bodembescherming.nl
Bodemplus (SenterNovem)
Bodemwijzer
Cie Bodemdaling Aardgas
IPO Inter Provinciaal Overleg
meer gemeenten...
Ministerie LNV
Ministerie V&W
Ministerie VROM
Nederlandse overheid
Overzicht waterschappen
VNG Nederlandse Gemeenten
meer gemeente
meer overheid
meer provincie

(c) bodem-loket.nl

Ontbreekt er een plaats of gemeente? Of is de verwijzing niet juist? Stuur een email naar info@bodem-loket.nl